Etik:

Jeg har været medlem af Dansk Psykoterapeutforening siden 2005.
-   Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark.

www.PsykoterapeutForeningen.dk

Psykoterapeutforeningen:
I Danmark kan hvem som helst uden psykoterapeutisk uddannelse kalde sig psykoterapeut. Det giver en meget usikker situation for mennesker, der skal finde en psykoterapeut.

Psykoterapeutforeningen ønsker at sikre brugerne mulighed for at finde en veluddannet psykoterapeut og har derfor opstillet krav om bl.a. langvarig psykoterapeutisk uddannelse og erfaring, som forudsætning for godkendelse.

For at bevare et etisk og fagligt forsvarligt grundlag for mit virke som psykoterapeut modtager jeg kontinuerligt supervision både individuelt og i gruppe.

Jeg er omfattet af Psykoterapeut Foreningens etiske regler om bl.a.:

-   Tavshedspligt.
-   Samtykkeregler.
-   Faglig standard.
-   Terapeutens forpligtelser.