Coaching/personlig sparring.
 

Er et tilbud til ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder der ønsker hurtig og kompetent støtte, når der opstår arbejdsmæssige og private vanskeligheder som ikke kan håndteres ved egen hjælp.

 

Jeg tilbyder:

 

-         Coaching/personlig sparring til dig som leder med henblik på at få redskaber til at sikre og forbedre det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne samt at spotte, hvornår der er brug for hjælp og støtte til medarbejdere, der af den ene eller anden grund får psykosociale problemer.
 

-         Coaching /personlig sparring til medarbejdere og ledere, der er kørt fast i arbejdsmæssige eller private problemer som :

          1.     Stress, mobning, omstruktureringer, fyring.
          2.     Samarbejdsvanskeligheder.
          3.     Familiære problemer: skilsmisse, problemer med børn/delebørn osv.
          4.     Alvorlig sygdom, dødsfald i familien, tilbagevenden efter langtidssygemelding.
          5.     Misbrug.
          6.     Overvægt etc.
 
Coaching/personlig sparring:

 

-         Hjælper til med at man finder den løsning, der er den rigtige for en selv.
-         Motiverer til handling.
-         Bygger på hjælp til selvhjælp så den enkelte opdager egne ressourcer.
 
Målet er:
 
-         At fremme medarbejdernes ressourcer.
-         At øge medarbejdernes trivsel.

-         At mindske fraværet og fastholde personalet.

-         At virksomheden når sine mål.
 
Antal samtaler aftales forud og undervejs med virksomheden.
 
Der er tavshedspligt om indholdet af samtaler, og der videregives kun oplysninger, hvor den enkelte er indforstået hermed.
 

Private er naturligvis også mere end velkommen til at benytte sig af tilbuddet om coaching/sparring.