Coaching:
 

Coaching er for dig som ønsker at blive afklaret eller udfordret i forhold til en konkret problemstilling eller tema i dit liv.

 

Som coach vil jeg være din sparringspartner og stille dig de spørgsmål, som skaber dybere refleksion og og større bevidsthed, så du bedre bliver i stand til at træffe de valg, som er sande for dig.

 

Hvad er coaching:

Coaching er rettet mod nutiden og mål for fremtiden, det kan beskrives som en bevidstgørende dialog med fokus på ressourcer, løsninger og handling. Intentionen er at udvikle dine potentialer og kompetencer samt at identificere og bryde de forhindringer der måtte stå i vejen for at nå i mål.

 

Som coach kan jeg hjælpe dig med:
 

                 -       At nå et konkret mål.

                 -       At skabe klarhed og overblik over en situation.

                 -       At opnå større motivation.

                 -       At blive klar på dine værdier.

                 -       At træffe gode valg for dig selv.

                 -       At prioritere din tid rigtigt.

                 -       At strukturere og at skære det unødvendige fra.

                 -       At forstå hvad der evt. forhindrer dig.

                 -       Tvivl om karriere eller studievalg.

                 -       Personlig udvikling.

                 -       At finde den retning der er den sande for dig.

 

Undervejs i et forløb, kan det vise sig, at der er dybereliggende temaer i dit liv som spænder ben for at opnå, det du ønsker. I disse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at arbejde mere terapeutisk med udfordringerne, hvilket i givet fald selvfølgelig kun vil ske efter klar afstemning med dig.