Mindfulness.  

Mindfulness betyder at man med åbenhed, interesse og modtagelighed helt bevidst retter sin opmærksomhed mod det man oplever i nuet på dansk oversat til ”bevidst nærvær”.

Mindfulness går i sin enkelhed ud på at træne sindet i at rumme tanker og følelser og kropsfornemmelser på en ikke dømmende måde. Altså at være med sig selv med mindst mulig kritik af alt det der foregår i netop dette øjeblik.

Kernen i mindfulness er træning af sindet gennem simple øvelser som er tilgængelig for alle og som har det formål at fremelske evnen til at være med alt det, du er på en ikke dømmende måde gennem fokusering af din bevidsthed på noget bestemt. Vore tanker bevæger sig nemlig hele tiden fra fortid til fremtid og fra emne til emne. Øvelserne vil være med til at samle din bevidsthed og din opmærksomhed om et bestemt punkt f.eks. åndedrættet.

Det er ikke det, vi oplever, der gør det vanskeligt for os, men vores tilgang til oplevelserne, vores ofte kritiske forholden os til egne tanker, følelser og kropsfornemmelser – og her tilbyder mindfulness dig en ny måde at forholde dig til dig selv og dine oplevelser på – en tilgang præget af selvaccept og rummelighed.

Træning i mindfulness betyder ikke, at du ikke længere vil have ubehagelige følelser eller tanker, det betyder blot, at du udvikler et nyt forhold til dem, at de ikke længere får magt over dit sind, som når du kæmper for at undgå dem.

Mindfulness som metode og teknik kan bruges til at opnå en højere livskvalitet, f.eks. ved at give øget indre ro, reducere stress, øge koncentrationen og effektiviteten i hverdagen, give større selvindsigt, samt skabe bevidsthed om egne tankestrømme.

Mindfulness benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt indenfor sundhedssektoren, og er således relevant for alle uanset baggrund og livssituation.

Jeg tilbyder i min praksis både individuelle mindfulness sessioner og egentlige kursusforløb, hvor træning og samtale er i fokus, ligesom mindfulness er en del af min daglige praksis i det hele taget.

” det eneste øjeblik du kan leve, er dette ”.