Parterapi:

Årsagerne til at vælge parterapi kan være mange, det kan handle om dårlig kommunikation, usagte ting, uenigheder om familieliv, arbejdsliv og forældreskab, jalousi, utroskab, alkoholmisbrug, utilfredshed med det seksuelle samliv, vold, fysisk/psykisk sygdom o.s.v.

Når problemerne hober sig op og konflikterne eller deres modstykke tavsheden fylder mere og mere i det daglige, kan det være svært at få øje på de kærlige følelser, der var engang.

At leve et kærligt liv med sin partner betyder ikke fraværet af konflikter og problemer, men en god      kommunikation samt respekt for og anerkendelse af sin partners oplevede virkelighed gør disse mindre belastende og kan snarere berige og udvikle jeres forhold end ødelægge det. At nå dertil kan være som at betræde en vej  belagt med forhindringer - forhindringer som I skal forsøge at overvinde, så kærligheden til hinanden på ny kan blomstre.

Usagte ting i parforholdet er med til at forplumre kommunikationen ofte på negativ vis. At undlade at sige ting, der er vigtige er ofte en måde at beskytte sig selv på. Derfor arbejdes der også i terapien med en højere grad af åbenhed sammen med en respekt for og anerkendelse af, at det ofte er af nød, vi fortier ting for vores partner.

Igennem samtaler har I mulighed for at bryde med de mønstre som har givet anledning til jeres vanskeligheder og vælge andre og mere anerkendende måder at være sammen på. Ikke mindst får I hjælp til at se på de underliggende behov, der udspiller sig i jeres forhold – usagte behov som man ofte som partner forventer den anden skal opfylde – I får hjælp til at formulere jeres gensidige behov samt hvordan de kan opfyldes, hvad enten de hører parforholdet eller andre relationer til.

Behov, forventninger, drømme og mål kan imidlertid være så forskellige i et parforhold, at der ikke kan findes en løsning og en adskillelse må finde sted. Parterapien kan bidrage til erkendelse af dette, og til at sikre at begge kan komme videre på en værdig måde. Særligt i forhold med børn har dette betydning for deres muligheder for at trives og udvikle sig i den tid der kommer efter skilsmissen.