Individuel terapi:

Når mennesker opsøger terapi befinder de sig oftest i en smertefuld tilstand og oplever f.eks. stress, nedtrykthed, lavt selvværd, belastninger eller problemer i forhold til andre.

 

Tilstanden kan være udløst af begivenheder som tab, sygdom, fødsel, skilsmisse, fyring osv., men det kan også være en tilstand som der ikke umiddelbart er nogen synlig årsag til.

 

Ofte kan man bruge familie og venner at tale med, om det der er svært, men når dette ikke er tilstrækkeligt, kan det være nyttigt at opsøge en terapeut som kan rumme ens tanker, følelser og fantasier.

Grunden til at opsøge terapi kan også være et ønske om personlig udvikling og udforskning.

I terapien tager jeg udgangspunkt i den aktuelle situation, men inddrager også dine tidligere erfaringer og oplevelser i det omfang, det er nødvendigt, og du selv er indstillet på det.

Samtalen handler om dine følelser, tanker og forestillinger, oplevelser af dig selv og andre, relationer til andre mennesker og muligheder for forandring. 

Målet med de terapeutiske samtaler er, at du får en større forståelse af dig selv, din situation og dine muligheder, så du bliver bedre i stand til at træffe valg og handle hensigtsmæssigt.

Terapien kan strække sig over kortere eller længere tid med forskelligt interval afhængig af dit behov
 

Om Psykoterapi:

Jeg arbejder primært ud fra den eksistentielle/humanistiske psykologi. Her er udgangspunktet, at vi selv har ansvaret for vores eget liv, og at vi som sunde mennesker er født med potentialet til at reagere hensigtsmæssigt i forhold til egne behov og vores kontakt med omverdenen.

Dette potentiale kan igennem vores opvækst være blevet ødelagt, og vi har i stedet lært nogle mønstre som var gavnlige engang, men som i vores voksne tilværelse styrer os på en uhensigtsmæssig måde. Dette kan føre til en oplevelse af at være ufri og utilfreds, hvilket går ud over både os selv og relationen til andre.

I terapien arbejdes der først og fremmest med at blive opmærksom på og få en bevidsthed om sig selv og egne handlemønstre og dernæst med at fjerne eller formindske styrken af de forhindringer der måtte være for, at man kan leve sit liv i overensstemmelse med det menneske, man er.

Denne opmærksomhed gør vejen åben og er ofte en forudsætning for en dybere kontakt med sig selv, og muligheden for et mere tilfredsstillende forhold til andre er til stede.