Stress:

Stress er en belastningstilstand som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår når kravene fra den ydre verden eller de krav vi stiller til os selv overstiger de ressourcer, vi har eller oplever at vi har.

Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at reagere og handle hensigtsmæssigt i ekstreme situationer. Længerevarende stress udgør en trussel mod helbredet. Man kan blive stresset på arbejde i perioder med spidsbelastninger eller mange konflikter, og man kan også blive stresset, hvis der er forandringer i privatlivet for eksempel  i form af flytning, konflikter i parforholdet eller med børnene, dødsfald etc.

Når din krop begynder at reagere med stress signaler, så er det kroppens måde, at advare dig på. Overhører du signalerne eller fejlfortolker symptomerne, vil din krop reagere med flere og flere symptomer. Fortsætter du stadig i samme mønster, er der risiko for, at du udvikler diverse sygdomme og ender med et egentligt stresskollaps, brænder ud og ender med en depression.

Ved behandlingen af stress handler det om, at finde frem til hvad det er der belaster, og hvordan du bedst muligt får taget hånd om de faktorer som fremkalder stress hos dig samt håndterer de symptomer stressen efterlader dig med.

Dette kan jeg hjælpe dig med, så du kan vende tilbage til din naturlige balance mellem hvile og aktivitet.

Når du har fået bugt med stressen, er du ikke i større risiko for, at få stress end andre mennesker, men du har lært at lytte til din krops signaler på en måde som giver dig muligheden for, at stoppe op inden du bliver stresset.

Og til dig som er pårørende til den stressramte:

Tag det alvorligt, stress handler ikke bare om en travl hverdag, men et potentielt alvorligt
helbredsproblem.

Hjælp med at tage initiativ, det kan være svært selv at søge hjælp.
Tilbyd og giv din støtte undervejs, at komme i behandling er kun første skridt. Den skal også gennemføres.

Stress er en overbelastning som kan give både fysiske og psykiske symptomer, og herunder er en liste over signaler du kan være opmærksom på, om du har :

Fysiske signaler på stress:

Hovedpine
Hjertebanken
Svedeture
Nedsat immunforsvar – hyppige infektioner.
Appetitløshed
Svimmelhed
Diarrè
Rysten på hænderne
Nedsat lyst til sex

Psykiske signaler på stress:

Træthed og søvnproblemer
Hukommelsesbesvær
Ulyst
Anspændthed
Koncentrationsbesvær
Utålmodighed
Angst for almindelige problemer – en uforklarlig angst
Depression.

Adfærdsmæssige signaler på stress:

Kritisk og irritabel
Manglende overblik
Ubeslutsomhed
Kynisk og følelseskold
Øget brug af stimulanser (kaffe, cigaretter, alkohol)
Manglende engagement
Periodisk fravær.